FAAN verzamelt tijdens uw bezoek aan onze website de volgende gegevens: het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt (het IP-adres), de gebruikte browser (type en versie), de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze gegevens wordt enkel verzameld, opgeslagen en gebruikt met als doel het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, email-adres, verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal enkel gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden en niet aan derden worden verstrekt.