De organisatie van FAAN bestaat uit het bestuur en drie commissies, te weten: Legal, Finance en Marketing & Communicatie.
 
Bestuur 
 
   
M. (Mike) Roth  Voorzitter
P. (Paul) Notermans  Bestuurslid
R. (RenĂ©) Pieren  Bestuurslid
L. (Lukas) Anker  Bestuurslid
J. (Justin) Lintjer  Bestuurslid

 
Secretariaat
 
Het secretariaat staat onder leiding van mr. R. (Roland) Huisman en is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.