Voorraadfinanciering
Voorraden aanhouden is voor ondernemingen zeer kapitaalintensief. Financiering van de voorraad geeft ondernemingen met voorraden de mogelijkheid te blijven investeren. Factormaatschappijen bieden voorraadfinanciering aan in combinatie met debiteurenfinanciering.
 
Door een factormaatschappij kan gefinancierd worden op betaalde voorraad die in Nederland ligt opgeslagen. Daarbij bedragen de financierings-percentages tot 60% van de actuele waarde. Van belang is dat het courante voorraad betreft, waarbij voorgeorderde voorraad zich beter leent voor financiering.Inkoopfinanciering
Inkoop van goederen door een onderneming gaat ten koste van de liquide middelen. Inkoopfinanciering door een factormaatschappij is mogelijk op basis van de (aantoonbaar) voorverkochte (lees orders) inkopen, gerelateerd aan de inkoopwaarde van de goederen. Daarbij bedragen de financieringspercentages tot 60% van de actuele waarde.