Omzetvolume factoring in miljard €

Uit gegevens die door de leden van FAAN zijn verzameld, blijkt dat de factoringvolumes in Nederland in 2022 met 24% zijn gestegen. Hiermee is een recordomzet van 163,6 miljard euro aan overgedragen omzet bereikt. Niet eerder is er zoveel omzet overgedragen ter financiering van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Average Funds in use in miljoen €

De average funds in use laten na de 'coronadip' weer een duidelijk herstel zien. De average funds in use zijn in 2022 met 38% gestegen tot meer dan 8 miljard euro. De enorme toename van het gebruik van werkkapitaalfinanciering laat zien dat bedrijven zoeken naar oplossingen voor een maximalisatie van de beschikbare middelen.

Brancheverdeling qua omzetvolume 2021 - 2022

Factoringklanten hebben voor ruim 163 miljard aan overgedragen omzet door de boeken lopen. Inzoomend op de verschillende sectoren is in het afgelopen jaar de overgedragen omzet in alle sectoren gestegen. Uitschieters zijn Groothandel (+27%), Industrie (+26%) en Transport (+14%).

Verdeling aantal ondernemingen qua omvang (bruto omzet)

In 2023 hebben MKB bedrijven te maken met onzekerheden die directe invloed hebben op het concurrentievermogen van ondernemingen. Inflatie, stijgende rente en volatiele energieprijzen zullen een impact hebben op de liquiditeitsposities van ondernemingen en de mogelijkheid om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden. FAAN verwacht geen generieke toename, maar grote verschillen tussen sectoren. Wel zal de groei van werkkapitaalfinanciering dit jaar verder doorzetten en bedrijven in staat stellen in te spelen op de omstandigheden. Cash is King lijkt in een toenemend aantal sectoren een beslissend concurrentievoordeel te zijn.

De gegevens zijn gebaseerd op cijfers die zijn aangeleverd door de leden van FAAN. FAAN spant zich daarbij in de aangeleverde informatie zorgvuldig te verwerken. Het kan voorkomen dat in voorliggende perioden, op basis van nieuwe aanleveringen van gegevens, correcties worden doorgevoerd. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Rapportage 2023 (1e helft)
Rapportage 2022 (2e helft)
Rapportage 2022 (1e helft)