Omzetvolume factoring in miljard €

Uit gegevens die door de leden van FAAN zijn verzameld, blijkt dat de factoringvolumes in Nederland in 2023 met 3% zijn gestegen. Hiermee is een recordomzet van ruim 168 miljard euro aan overgedragen omzet bereikt. Niet eerder is er zoveel omzet overgedragen ter financiering van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Average Funds in use in miljoen €

De average funds in use (gemiddelde gehele kalenderjaar) laten na de 'coronadip' weer een duidelijk herstel zien. De average funds in use zijn in 2023 met 3,5% gestegen tot 8 miljard euro. De toename van het gebruik van werkkapitaalfinanciering laat zien dat bedrijven zoeken naar oplossingen voor een maximalisatie van de beschikbare middelen.

Beschikbare financieringsruimte per einde jaar in miljoen €

De factoringbedrijven stellen voor hun klanten meer financieringsruimte beschikbaar dan er wordt gebruikt. 

Brancheverdeling qua omzetvolume 2022 - 2023

Factoringklanten hebben voor ruim 168 miljard aan overgedragen omzet door de boeken lopen. Inzoomend op de verschillende sectoren is in het afgelopen jaar de overgedragen omzet in de sectoren Groothandel (+4,1%), Zakelijke dienstverlening (+10,6%) en Overige sectoren (+8,3%) gestegen.

Verdeling aantal ondernemingen qua omvang (bruto omzet)

Het aantal ondernemingen dat factoring gebruikt voor het aantrekken van werkkapitaal is opnieuw gestegen. Met ruim 7.700 klanten zijn het er 10% meer dan in 2022. De groei van het aantal factoringklanten zit vooral in de sectoren Zakelijke dienstverlening en Transport. De grootste toename zit bij bedrijven met minder dan 10 miljoen euro omzet, daarmee bewijst factoring z'n waarde voor het mkb.

De gegevens zijn gebaseerd op cijfers die zijn aangeleverd door de leden van FAAN. FAAN spant zich daarbij in de aangeleverde informatie zorgvuldig te verwerken. Het kan voorkomen dat in voorliggende perioden, op basis van nieuwe aanleveringen van gegevens, correcties worden doorgevoerd. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Rapportage 2023 (gehele jaar)
Rapportage 2023 (1e helft)