Omzetvolume factoring in miljard €

Uit gegevens die door de leden van FAAN zijn verzameld, blijkt dat de factoringvolumes in Nederland in 2019 met 13,75% zijn gestegen. Hiermee is een recordomzet van 112 miljard euro bereikt en is de omzetgrens van 100 miljard euro voor het eerst doorbroken. De aanhoudende groei toont aan dat factoring, waarmee ondernemingen de beschikking krijgen over het broodnodige werkkapitaal, een cruciale rol speelt in de Nederlandse economie.

Funds in use in miljoen €

Naast de stijging van de overgedragen omzet met 13,75%, zijn ook de openstaande saldi (funds in use) ten opzichte van 2018 fors gestegen (+11,30%). Inzoomend op de cijfers; de omzet is in bijna alle sectoren gestegen. In de sector groothandel is, na een daling in 2018, een herstel zichtbaar.

Brancheverdeling qua omzetvolume 2018 - 2019

Verdeling aantal ondernemingen qua omvang (bruto omzet)

Aan de marktinformatie FAAN zijn met ingang van begin 2019 nieuwe bedrijven gaan meedoen, die met name mkb-bedrijven bedienen. Dit is terug te zien in onder meer het aantal klanten met minder dan 10 miljoen overgedragen bruto omzet.

De gegevens zijn gebaseerd op cijfers die zijn aangeleverd door de leden van FAAN, alsmede op cijfers van EUFederation. FAAN spant zich daarbij in de aangeleverde informatie zorgvuldig te verwerken. Het kan voorkomen dat in voorliggende perioden, op basis van nieuwe aanleveringen van gegevens, correcties worden doorgevoerd. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Factsheet 2019 (2e helft)