Snel en Flexibel
Financiering op basis van uw debiteuren is een uitstekende manier om snel, flexibel en tegen een goed tarief werkkapitaal beschikbaar gesteld te krijgen. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld een goede debiteurenportefeuille of andere waardevolle assets (zoals voorraden en inkopen) heeft kunnen die dienen als onderpand voor de financiering.
 
Factoring
Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer.
 
Kenmerkend voor factoring is de flexibele hoogte van de maximaal te verkrijgen financiering. Als de omzet stijgt, stijgt immers de kredietruimte mee. Dit kan voor (groeiende) ondernemingen een belangrijk argument zijn bij hun keuze voor factoring, aangezien een traditionele financiering gebonden is aan een kredietplafond.

Debiteurenbeheer
De factormaatschappij beschikt veelal over een ruime expertise op het gebied van adequaat debiteuren-beheer. Het beheer van de debiteurenportefeuille kan dan ook met een gerust hart worden uitbesteed aan de factormaatschappij.

Ondernemingen die hebben gekozen voor factoring profiteren hiervan mee doordat zij door de uitbesteding zelf geen tijd en energie hoeven te steken in het aanmanen en innen van openstaande vorderingen, en zich dus volledig kunnen richten op hun core business.

Naast een debiteurenfinanciering bieden factormaatschappijen ook aanvullende financieringsvormen op inkoop en voorraden.
 
Voorraadfinanciering
Voorraden aanhouden is voor ondernemingen zeer kapitaalintensief. Financiering van de voorraad geeft ondernemingen met voorraden de mogelijkheid te blijven investeren.
Factormaatschappijen bieden voorraadfinanciering aan in combinatie met debiteurenfinanciering.
 
Door een factormaatschappij kan gefinancierd worden op betaalde voorraad die in Nederland ligt opgeslagen. Daarbij bedragen de financierings-percentages tot 60% van de actuele waarde.
Van belang is dat het courante voorraad betreft, waarbij voorgeorderde voorraad zich beter leent voor financiering.
 
Inkoopfinanciering
Inkoop van goederen door een onderneming gaat ten koste van de liquide middelen. Inkoopfinanciering door een factormaatschappij is mogelijk op basis van de (aantoonbaar) voorverkochte (lees orders) inkopen, gerelateerd aan de inkoopwaarde van de goederen. Daarbij bedragen de financieringspercentages tot 60% van de actuele waarde.