Extra financieringsruimte voor bedrijven door Wet opheffing verpandingsverboden

Vandaag is door de Tweede kamer de Wet opheffing verpandingsverboden aangenomen. FAAN heeft zich hiervoor, in het belang van de factoringklanten, jarenlang samen met NVB en VNO-NCW ingespannen. De nieuwe wet is een positieve ontwikkeling omdat daarmee de mogelijke kredietruimte voor Nederlandse (mkb ...

FAAN lanceert template voor Nederlandse factoring clubdeals

Op 16 mei 2023 kon bij de FAAN de champagne worden ontkurkt: het langverwachte clubdeal template is klaar voor gebruik. Door dit template wordt het vo ...

Bedrijfsleven heeft 4 miljard aan financieringsruimte beschikbaar

De financiering die bedrijven gebruiken via factoring (‘funds in use’) is in 2023 opnieuw gestegen. Het bedrag steeg naar 8 miljard euro. De beschikba ...

Veelgestelde vragen

 • Wat is factoring?

  Factoring is een financieringsvorm waarbij de factormaatschappij vorderingen van een leverancier financiert. Dit kan door het kopen van de vorderingen van de leverancier (en uitbetalen van de koopsom) of door het verstrekken van een krediet aan de leverancier gekoppeld aan de totale waarde van de aan de factormaatschappij verpande, of tot zekerheid overgedragen, vorderingen.

 • Waarom kiezen voor factoring?

  Factoring als financieringsvorm kan aantrekkelijker zijn dan andere financieringsmogelijkheden. Bij factoring beweegt de financieringsruimte mee met de omzet van de onderneming. Hierdoor biedt factoring extra flexibiliteit. Dit kan interessant zijn ingeval van:

  • toenemende liquiditeitsbehoefte
  • lange betaaltermijnen van klanten
  • sterke groei van de onderneming
  • sterke seizoensinvloeden
 • Welke criteria hanteren factormaatschappijen?
  • Er is sprake van zakelijke facturen (zgn. B2B);
  • Er is voldoende spreiding van debiteuren binnen de portefeuille;
  • Er is sprake van afgeronde prestaties, facturatie achteraf;
  • Er is geen sprake van recht van retour;
  • Er gelden passende leverings- en betalingsvoorwaarden.

  De genoemde criteria worden over het algemeen als een minimum vereiste gesteld. In de praktijk kunnen (aanvullende) voorwaarden per factormaatschappij verschillen. Dit is afhankelijk van de situatie van de onderneming in combinatie met diverse varianten van werkkapitaalfinanciering.

 • Welke financieringspercentages zijn gebruikelijk bij factoring?

  Financiering op basis van een debiteurenportefeuille kan oplopen tot 85% à 90%. Bij een rekening-courant krediet ligt dit percentage doorgaans tussen de 50% en 70%. Voorraadfinanciering (altijd in combinatie met debiteurenfinanciering) kan oplopen tot 60%. Bij een rekening-courant krediet is dit percentage meestal maximaal 30%.