Lidmaatschap

FAAN kent leden en aspirant-leden. Onze leden staan direct of indirect onder toezicht van de ECB, DNB en/of AFM of conformeren zich aan de uitgangspunten van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. 

Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid ideeën en ervaringen uit te wisselen met collega’s en andere betrokkenen binnen de sector. FAAN organiseert voor haar leden regelmatig bijeenkomsten, zoals ledenvergaderingen en events, die gelegenheid toe bieden. Ook kunnen leden actief deelnemen aan de commissies van FAAN (legal, finance en communicatiecommissie).

Naast toegang tot een professioneel netwerk waarin de belangrijkste bedrijven op gebied van factoring en assed based finance actief zijn, biedt het lidmaatschap van FAAN de volgende concrete voordelen.

Voordelen lidmaatschap FAAN

 1. Kwaliteit en positionering als betrouwbare organisatie
  De leden van FAAN staan onder toezicht van DNB, ECB en/of AFM, dan wel conformeren zich aan de uitgangspunten van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. 
   
 2. Belangenbehartiging 
  De werkzaamheden in de sector worden voor een groot deel bepaald door wet- en regelgeving. Het is van belang om, daar waar wet- en regelgeving knelt, gezamenlijk op te trekken. Commissies binnen FAAN bespreken dergelijke zaken en werken samen met aanpalende organisaties zoals de NVB, VNO NCW en de Europese belangenorganisatie EUF.
   
 3. Positionering van werkkapitaaloptimalisatie
  Werkkapitaaloptimalisatie en meer specifiek factoring kan ondernemingen helpen bij hun financieringsvraagstukken. Het is belangrijk om deze oplossing beter bekend te maken bij ondernemers. Gezamenlijk werken we aan de financierbaarheid van Nederlandse ondernemingen.
   
 4. Delen van kennis en ervaring
  Het delen van kennis en ervaring is van belang,  om als organisatie en als persoon beter te gaan functioneren, maar ook om innovaties te stimuleren. FAAN kent diverse commissies waarin de leden participeren en heeft eenmaal per jaar een Algemene Vergadering die toegankelijk is voor alle bij FAAN betrokken personen en organisaties.
   
 5. Toegang tot geaggregeerde marktinformatie
  Door FAAN wordt marktinformatie verzameld die in geaggregeerde vorm beschikbaar wordt gesteld. De leden van FAAN kunnen hieraan deelnemen.

Lid worden

Neem voor meer informatie over het lidmaatschap FAAN kunt contact op met het secretariaat.