Financiering op basis van uw assets is interessant in onderstaande situaties:

- uw debiteuren en voorraden zijn een belangrijke asset voor u bedrijf;
- uw onderneming groeit snel;
- u ziet seizoenpatronen in uw in- en verkoop;
- in een turnaround fase, overnames of bij MBO/MBI;
- door snelle betaling kunt u inkoopkortingen krijgen.

Waarom factoring boven traditionele financiering?

- hogere financiering dan bij traditionele financiering;
- flexibele financiering;
- directe beschikbaarheid van liquide middelen;
- financiering van voorraden ook mogelijk.

Enkele voorwaarden voor factoring:

Er is sprake van       
- business-to-business;
- afgeronde prestaties, waarna gefactureerd kan worden;
- adequate leverings- en betalingsvoorwaarden;
- adequate debiteurenbeheer;

en er is geen sprake van rechten van retour.