Veelgestelde vragen

 • Wat is factoring?

  Factoring is een financieringsvorm waarbij de factormaatschappij vorderingen van een leverancier financiert. Dit kan door het kopen van de vorderingen van de leverancier (en uitbetalen van de koopsom) of door het verstrekken van een krediet aan de leverancier gekoppeld aan de totale waarde van de aan de factormaatschappij verpande, of tot zekerheid overgedragen, vorderingen.

 • Waarom kiezen voor factoring?

  Factoring als financieringsvorm kan aantrekkelijker zijn dan andere financieringsmogelijkheden. Bij factoring beweegt de financieringsruimte mee met de omzet van de onderneming. Hierdoor biedt factoring extra flexibiliteit. Dit kan interessant zijn ingeval van:

  • toenemende liquiditeitsbehoefte
  • lange betaaltermijnen van klanten
  • sterke groei van de onderneming
  • sterke seizoensinvloeden
 • Welke extra voordelen kan factoring een onderneming bieden?
  • Het verkorten van de debiteurentermijn (DSO)
  • Het beperken van debiteurenverliezen;
  • De factoringmaatschappij kanhet debiteurenbeheer van de onderneming overnemen (afhankelijk van de afspraken en de situatie);
  • De factoringmaatschappij kan voordat een deal met een prospect wordt gesloten de kredietwaardigheid van de prospect checken;
  • De factoringmaatschappij kan zelf of bemiddelen bij het afsluiten van kredietverzekeringen.
 • Welke criteria hanteren factormaatschappijen?
  • Er is sprake van zakelijke facturen (zgn. B2B);
  • Er is voldoende spreiding van debiteuren binnen de portefeuille;
  • Er is sprake van afgeronde prestaties, facturatie achteraf;
  • Er is geen sprake van recht van retour;
  • Er gelden passende leverings- en betalingsvoorwaarden.

  De genoemde criteria worden over het algemeen als een minimum vereiste gesteld. In de praktijk kunnen (aanvullende) voorwaarden per factormaatschappij verschillen. Dit is afhankelijk van de situatie van de onderneming in combinatie met diverse varianten van werkkapitaalfinanciering.

 • Welke financieringspercentages zijn gebruikelijk bij factoring?

  Financiering op basis van een debiteurenportefeuille kan oplopen tot 85% à 90%. Bij een rekening-courant krediet ligt dit percentage doorgaans tussen de 50% en 70%. Voorraadfinanciering (altijd in combinatie met debiteurenfinanciering) kan oplopen tot 60%. Bij een rekening-courant krediet is dit percentage meestal maximaal 30%.

 • Waarom kan er bij factoring doorgaans een hoger financieringspercentage worden verstrekt dan bij traditionele financieringsvormen?

  Omdat bij factoring de waarde van de debiteurenportefeuille in de regel dagelijks wordt vastgesteld. De factoringmaatschappij is dus constant op de hoogte van de situatie van de ondernemer.