Uit gegevens die door de leden van FAAN (Factoring & Asset based financing Association Netherlands) zijn verzameld, blijkt dat de factoringvolumes in Nederland in 2019 met 13,75% zijn gestegen. Hiermee is een recordomzet van 112 miljard euro bereikt en is de omzetgrens van 100 miljard euro voor het eerst doorbroken. De aanhoudende groei toont aan dat factoring, waarmee ondernemingen de beschikking krijgen over het broodnodige werkkapitaal, een cruciale rol speelt in de Nederlandse economie.

Vooral forse toename in de groothandel

Naast de stijging van de overgedragen omzet met 13,75%, zijn ook de openstaande saldi ten opzichte van 2018 fors gestegen (+11,30%). Inzoomend op de cijfers; de omzet is in bijna alle sectoren gestegen. In de sector groothandel is, na een daling in 2018, een fors herstel zichtbaar (+16,84%). Alleen de zakelijke dienstverlening laat een lichte daling zien (-2,10%).

Steeds meer ondernemers ontdekken de voordelen
"Deze indrukwekkende groei van onze industrie onderstreept de marktbehoefte van factoring als belangrijke vorm van financiering van het bedrijfsleven”, zegt Mike Roth, voorzitter van FAAN. “Meer en meer ondernemers ontdekken de voordelen van factoring. Het is dan ook onze verwachting dat factoring in belang zal blijven toenemen."


Coronavirus

Hoe mooi de resultaten in 2019 ook waren, door het coronavirus staat alles in een ander daglicht. Momenteel zijn onze leden vooral gericht op het vinden van oplossingen om voor hun klanten de continuïteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Als FAAN werken we hand in hand met partners als de kredietverzekeraars en de overheid, zodat we gezamenlijk het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk kunnen blijven faciliteren. Ook in 2020 zullen veel bedrijven via Factoring & Asset Based Lending hun activiteiten kunnen financieren. Samen bouwen we dan ook aan een nieuwe start waarin we met elkaar de weg naar herstel weer zullen vinden.****
Toelichting op het begrip ‘overgedragen omzet’: dit betreft de omzet van alle bedrijven die factoring gebruiken voor het financieren van hun werkkapitaal. Met de openstaande saldi wordt bedoeld de financieringsbedragen die ondernemingen daadwerkelijk opnemen of gebruiken.