Vandaag is door de Tweede kamer de Wet opheffing verpandingsverboden aangenomen. FAAN heeft zich hiervoor, in het belang van de factoringklanten, jarenlang samen met NVB en VNO-NCW ingespannen. De nieuwe wet is een positieve ontwikkeling omdat daarmee de mogelijke kredietruimte voor Nederlandse (mkb-)ondernemingen zal toenemen.

Uit een recente inventarisatie door FAAN is naar voren gekomen dat alleen al voor de factoringmarkt het opheffen van verpandingsverboden een extra kredietruimte van 400 tot 600 miljoen euro kan opleveren. De totale extra kredietruimte voor Nederlandse ondernemingen wordt ingeschat op 1 miljard euro. Hiermee komt voor ondernemers direct extra werkkapitaal beschikbaar om te ondernemen.

Verpandingsverboden worden via de algemene inkoopvoorwaarden door (grote) marktpartijen opgelegd aan leveranciers. Hierdoor zijn de vorderingen die de leveranciers hebben bij deze marktpartijen niet overdraagbaar. Ook kunnen de vorderingen niet als onderpand dienen voor een financiering. Door de nieuwe wet kunnen genoemde leveranciers meer vorderingen aan factormaatschappijen aanbieden als onderpand of overdragen, omdat vorderingen die door de verpandingsverboden eerder niet financierbaar waren met de nieuwe wet wel voor financiering in aanmerking komen.

Het aannemen van de Wet opheffing verpandingsverboden door de Tweede Kamer is daarmee een goed resultaat voor alle (mkb-)ondernemingen die gebruikmaken van financieringsoplossingen die beschikbaar zijn gesteld door factormaatschappijen in Nederland.