Tijdens het FAAN-Event nam Han Mesters ons mee in de belangrijke ontwikkelingen in de wereld en de impact voor factoringbedrijven.

Han, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO Bank, vertelde in sneltreinvaart en met een flinke dosis zelfspot over de geopolitieke ontwikkelingen. Deels gebaseerd op analyses van het World Economic Forum schetste hij zijn verwachtingen (“China wordt het niet”) en dat de EU juist nu haar toegevoegde waarde laat zien. In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw schetsten auteurs als Fukuyama en Huntington de nieuwe wereldorde al die nu werkelijkheid lijkt te worden. Het Nederlandse leger is langzamerhand aan het veranderen van ingesteld op vredeoperaties naar klaar voor inzet bij een oorlog.

De macro-economische machtsverschuivingen hebben ook enorme impact op de global value chains. Waar voorheen just-in-time de werkwijze was, is nu opnieuw het aanhouden van een ruime (ijzeren) voorraad weer wenselijk. Dit heeft natuurlijk weer gevolgen voor de benodigde werkkapitaalfinanciering.

Factoring en torpedo’s

Het aantal faillissementen loopt sinds 2022 weer op, met name in de handel en de bouw. De groeiverwachtingen voor 2024 per sector laten hier en daar een minteken zien, met name in de landbouw, bouw, vastgoed en retail. Positief springen de industrie en TMT (Technologie, media en telecom) eruit met een goede plus. Doordat factoring dicht op de assets zit, kan het vroegtijdig zgn. Unidentified Value Destroying Events signaleren. Tegenvallende omzet, aangepaste prognoses, grote wijzigingen in de voorraad of debiteuren kunnen signalen zijn dat er wat aan de hand is bij een organisatie en nader onderzoek nodig is.

Niet-financiële rapportage

Als je kijkt naar global risks zijn de komende twee jaar de stijgende kosten van levensonderhoud het belangrijkste risico. De top-10 van risico’s over tien jaar wordt bijna volledig gedomineerd door klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De kans is groot dat we niet in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering te controleren. Het is niet meer ‘na ons de zondvloed’ maar ‘wij zijn de zondvloed’.

Vanwege de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive, moeten bedrijven vanaf 2024 gaan rapporteren over hun impact op mens en klimaat. En dan niet alleen binnen en rond de eigen organisatie, maar in de hele value chain. De niet-financiële resultaten worden minstens zo belangrijk als de financiële. Elke organisatie met meer dan 40 miljoen omzet, meer dan 20 miljoen balanstotaal en/of meer dan 250 werknemers moet aan deze verplichting voldoen. Dit begint met inzicht in de dubbele materialiteit, op welke vlakken heeft de organisatie impact op de omgeving. Er ontstaat een heel nieuw terrein voor consultants die bedrijven hierbij kunnen begeleiden.

De impact van AI

Tot slot schetst Han de verbluffende resultaten die kunstmatige intelligentie de afgelopen tijd heeft bereikt. Tools als Chat GPT kunnen in 2030 800 miljoen banen gaan vervangen is de verwachting. Voor het eerst kunnen niet alleen repetitieve taken worden geautomatiseerd maar ook analysewerk, tekstschrijven en engineering zullen door de inzet van AI wegvallen of enorm veranderen. Het zou elke organisatie aan het denken moeten zetten hoe hier verstandig gebruik van te maken.

This time it is different…maar dan nu ook echt.