Op 16 mei 2023 kon bij de FAAN de champagne worden ontkurkt: het langverwachte clubdeal template is klaar voor gebruik. Door dit template wordt het voor Nederlandse marktpartijen een stuk eenvoudiger om een factoringfinanciering te contracteren in clubdeals.

Het intensieve proces van de clubdeal

Bij bancaire factoringmaatschappijen, zoals ABN AMRO Bank, ING en Rabobank, komen clubdeals geregeld voor. Zo’n clubdeal houdt in dat er een grote gezamenlijke financiering wordt verstrekt aan de klant door meerdere banken en hun factoringmaatschappijen. De financieringsovereenkomst wordt vastgelegd op basis van zogenaamde LMA documentatie, de marktstandaard voor clubdeal financieringen.

Iedere factoringmaatschappij heeft echter haar eigen beleid, eigen processen en eigen manier van schrijven. Het opstellen van één gezamenlijke overeenkomst vraagt dus veel afstemming en is daarom een tijdsintensieve klus voor de medewerkers van de betrokken factoringmaatschappijen. En er zijn meer uitdagingen. Zo is er bij klanten, hun adviseurs, de banken en de advocaten minder kennis aanwezig van het factoringproduct. Hierdoor zijn zij veel tijd kwijt aan het doorgronden of opstellen van de financieringsovereenkomst. Tot slot vraagt elke clubdeal om maatwerk en zijn diverse onderwerpen onderdeel van uitvoerige onderhandelingen tussen alle stakeholders.

Deze uitdagingen leiden tot een ingewikkeld dealproces met een grote tijdsinvestering vanuit alle betrokken partijen en daardoor, onvermijdelijk, tot hoge kosten voor klanten.

Template brengt verlichting en kostenbesparing

Eind 2022 nam de FAAN het initiatief om een standaard factoring template  te ontwikkelen voor de Nederlandse clubdealmarkt. Hieraan werkten alle grote Nederlandse bancaire factoringmaatschappijen mee: ABN AMRO Asset Based Finance, BNP Paribas Factor, Deutsche Bank, ING Commercial Finance en Rabo Factoring. Het template is ontwikkeld door Clifford Chance en DLA Piper met Clifford Chance als penvoerder. Het finale concept is vervolgens gereviewed door NautaDutilh, A&O Shearman en Stek. Hun waardevolle input is verwerkt in het definitieve template. Het template is niet gereviewed door vertegenwoordigers van klanten.

In het template is de Nederlandse markt het uitgangspunt, maar het kan als basis worden gebruikt voor internationale transacties. Voor de factoringmaatschappijen vormt het template het uitgangspunt voor de onderhandelingen die gebruikelijk zijn bij clubdeals. Het template is opgesteld als een zogenaamd ‘ancillary document’, dat eenvoudig communiceert met de financieringsovereenkomst waarin de bankfinanciering is vastgelegd. Net zoals in die financieringsovereenkomst zijn in het template zoveel mogelijk bepalingen gestandaardiseerd, bijvoorbeeld:

  • Definities;
  • Representations & undertakings;
  • Beëindigingsgronden (events of default);
  • De eisen waaraan een vordering of voorraad moet voldoen om gefinancierd te kunnen worden (eligibility criteria).

Het template biedt echter ook ruimte voor maatwerk.

Remco Roos, Senior Legal Counsel bij ING en voorzitter van de FAAN legal commissie, is opgetogen over het eindresultaat: “We hebben enorm hard gewerkt om een template te ontwikkelen waarin alle relevante voorwaarden voor een factoringfinanciering zijn vastgelegd, zodat marktpartijen zich in een transactie kunnen concentreren op de commerciële onderhandelingen. In de toekomst gaat er naar mijn overtuiging veel minder juridische ondersteuning nodig zijn bij factoring clubdeals, wat de transactiekosten zal verlagen. Dat is voor klanten goed nieuws.”

Ook Lukas Anker, voorzitter van de FAAN, sprak zijn waardering uit tijdens de jaarlijkse FAAN bijeenkomst op 16 mei. “De FAAN is er om de toegankelijkheid tot financiering op basis van openstaande facturen en voorraad van ondernemingen in Nederland te optimaliseren. Dat er nu een uniform template klaarligt, toon aan hoeveel we samen kunnen bereiken als branchevereniging.”

Voor de documenten zie: FAAN Template