In deze tijd van dreigende recessie als gevolg van de coronacrisis is financiering voor bedrijven van levensbelang. Een steunpakket om kredietverzekeringslimieten ondanks de verslechtering in de onderliggende risico’s te kunnen handhaven helpt de financierbaarheid van ondernemingen enorm. FAAN -als vertegenwoordiging van factoring & asset based finance bedrijven- zou het toejuichen als overheid en kredietverzekeraars hierover met elkaar in gesprek gaan.

Nu door corona veel MKB ondernemers in moeilijkheden dreigen te komen en een economische crisis op de loer ligt, zouden kredietverzekeraars normaal gesproken hun verzekeringslimieten moeten intrekken of beperken. Deze limieten zijn immers gebaseerd op de performance van de bedrijven, die nu in veel sectoren terugloopt.

Door een dergelijke inperking worden echter hele ketens geraakt. Nederlandse krediet-verzekeraars hebben ruim EUR 100 miljard euro aan verzekeringslimieten uitstaan op bedrijven. Het inperken van deze limieten heeft direct een groot ongewenst effect op het bedrijfsleven en uiteindelijk de werkgelegenheid.

In de uitzonderlijke situatie waarin we zitten is ook op dit vlak ondersteuning vanuit de overheid zeer gewenst. FAAN roept daarom de kredietverzekeraars en de overheid op met elkaar in gesprek te gaan over steunmaatregelen voor de verzekeringsdekking. Door het intact laten van de verzekeringslimieten kunnen factoringbedrijven de waarde van de assets van ondernemingen zoveel mogelijk blijven benutten voor financiering.

We staan er samen voor om de economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken.

Mike Roth,
Namens het bestuur van FAAN