Met het wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden wil de minister een eind maken aan afspraken die verpanding van vorderingen verbieden.

Met het indienen van het wetsvoorstel komt er een einde aan een langlopend traject. De opheffing van verpandingsverboden is een uitdrukkelijke wens van de MKB klanten van de FAAN-leden, waarvoor onder meer MKB Nederland en ONL zich hard hebben gemaakt. De laatste jaren nam het gebruik van onoverdraagbaarheids- en onverpandbaarheidsbedingen (meestal verpandingverboden genoemd) door afnemers en opdrachtgevers sterk toe. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat verpandingsverboden ten aanzien van vorderingen die worden ingezet voor financieringsdoeleinden nietig zijn. Het wetsvoorstel helpt bedrijven bij het vinden van financiering omdat zij hun vorderingen weer kunnen gebruiken als onderpand. Zeker in deze tijd van corona is dat bijzonder belangrijk.

Persbericht ministerie Justitie en Veiligheid