Factoring Nederland (FAAN) heeft haar cijfers over de eerste helft van 2023 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de kredietverlening door factoringbedrijven met 11,5% is gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “Naast de toegenomen kredietverlening is ook het aantal klanten met 5,4% gestegen, vooral in het MKB”, licht Lukas Anker, voorzitter van de FAAN, toe.

Trendbreuk zichtbaar

De kredietverlening via factoring groeit minder snel dan in de afgelopen jaren. Het door factoringbedrijven verstrekte krediet is in de eerste helft van 2023 gestegen met iets meer dan 3% naar EUR 8,3 miljard. “In het eerste halfjaar, wat normaal gesproken door seizoensinvloeden een sterk half jaar is, is vertraging van de groei opgetreden. Je ziet dat bedrijven door de gestegen rente weloverwogen beslissingen nemen over het gebruik van extern werkkapitaal”, vertelt Anker.

Verwachting voor de rest van 2023

De FAAN verwacht dat de groei van factoring in de rest van 2023 zal afvlakken. “De economische groei in 2023 is beperkt, waardoor autonoom groeien voor bedrijven moeilijker is. We zien dat een toenemend aantal bedrijven een partner zoekt die maximaal liquiditeit verstrekt. Voor bedrijven blijft werkkapitaal van essentieel belang in elke fase van een onderneming”, besluit de voorzitter.

Zie voor meer informatie over de cijfers: Rapportage 2023 (1e helft)