Eén van Nederlands grootste aanbieders in kantoormeubelen verkeerde in zwaar weer. In een periode van herstructurering kwam een mooie kans voorbij; een grote order van een klant. De inkoop vroeg echter veel werkkapitaal en met een standaard betalingstermijn van 60 dagen zou dat voor liquiditeitsproblemen gaan zorgen.

Factoring bleek de oplossing

Er was in korte tijd behoefte aan extra liquiditeit om de inkoop te financieren. Factoring bleek hiervoor de oplossing. Met het verkopen van een aantal facturen in het voortraject kwam er snel werkkapitaal beschikbaar. Hiermee kon de inkoop gefinancierd worden en werd het financiële gat gedicht. In de uitvoering deden zich echter twee problemen voor. De debiteur had een verpandingsverbod en de bank had een pandrecht op de grootste debiteur. Het vertrouwen in het ondernemingsplan gaf de doorslag voor zowel de bank als de factoringmaatschappij. In goed overleg met de Bijzonder Beheer afdeling van de bank werd het pandrecht vrijgegeven op de grootste debiteur.

Kans benut, afnemer tevreden

Binnen één week was de deal rond. Alle betrokken partijen -de factoringmaatschappij, de bank en de klant zelf- waren overtuigd van het plan. De order kon worden aangenomen en de financiering is gaan rollen. De afnemer van de kantoormeubelen was ook zeer tevreden met de samenwerking. Dit geluid was zo positief dat het resulteerde in medewerking van Bijzonder Beheer voor de vervolgorders. De financiering zorgde ervoor dat de order snel kon worden uitgeleverd en de klant een tevreden afnemer erbij heeft.