Tijdens het FAAN Event schetste gastspreker Tano van der Heijden, Sectorhead Risk Underwriting, de visie van Allianz Trade op de huidige belangrijke ontwikkelingen in de wereldeconomie en hun verwachtingen voor de toekomst.

Veel ontwikkelingen met impact

Er spelen op dit moment veel zaken die impact hebben op de economie, zoals de inflatie, het tekort aan materialen en grondstoffen, stijgende inkoopprijzen, oplopende energieprijzen en het tekort aan personeel. Tano illustreert aan de hand van een voorbeeld dat ook marktwerking hierbij een rol speelt: "Er is nu bijvoorbeeld een lange levertijd voor tenten. Een producent van tentdoek, besloot zijn fabriek anders in te zetten omdat er op dit moment meer marge gemaakt kon worden op andere producten. Daardoor neemt het aanbod af, stijgen de prijzen en wordt de levertijd langer. Waardoor vervolgens de productie van tenten terugloopt, prijzen stijgen, etc. Een vicieuze cirkel is geboren."

Als exportland wordt Nederland ook geraakt door de verstoring van transport en logistiek. De inflatie als gevolg van deze ontwikkelingen in combinatie met het conflict in de Oekraïne, leidt tot een laag vertrouwen. Ook is de verwachting dat de energieprijzen in 2022 blijven doorstijgen. Desondanks wordt voor de Nederlandse economie voor de rest van dit jaar toch een kleine groei verwacht, deels nog als inhaaleffect na de coronacrisis.

Aantal faillissementen naar pre-pandemieniveau

De verwachting is dat het aantal faillissementen wereldwijd dit jaar met 10% en volgend jaar met 14% zal toenemen. In Nederland wordt een nog grotere toename verwacht (+24% dit jaar en +39% volgend jaar). Tano licht toe: "Dit is voornamelijk een inhaaleffect omdat de overheid tijdens de coronacrisis fors heeft gesubsidieerd. Deze zogenaamde ‘zombie-bedrijven’ zijn de afgelopen twee jaar kunstmatig in leven gehouden, maar zullen nu aanlopen tegen de uitgestelde belasting en de huidige economische situatie. De verwachting is dat Nederland terug zal keren naar een normalere trend qua aantal faillissementen."

Door de fors stijgende prijzen neemt de vraag naar kapitaal in de markt alleen maar toe. Dit in combinatie met het toenemend risico maakt factoring en kredietverzekering nog relevanter voor ondernemers.