Op vrijdag 9 april jl. heeft de AFM het rapport over de Verkenning naar non-bancaire mkb-financiering gepubliceerd. In dit rapport wordt onder meer de factoringsector als een grotendeels ongereguleerde markt neergezet, waarbij tegen hoge kosten krediet verstrekt wordt. Kijkend naar haar eigen leden, die bestaan uit bancaire en non-bancaire factormaatschappijen, dan herkent FAAN (de brancheorganisatie voor factoringbedrijven) dit beeld niet.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Factoring is inderdaad niet onderhevig aan een vergunning. Voor de leden van FAAN geldt echter dat ze direct of indirect vallen onder toezicht van de Europese Centrale Bank en/of De Nederlandse Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten, danwel zich conformeren aan de uitgangspunten van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. De leden van FAAN zijn professionele factormaatschappijen die kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel hebben staan en op die manier ook opereren in de markt. Dat dit ook gewaardeerd wordt blijkt uit het feit dat de factoringklanten in 2020 voor ruim 113 miljard euro aan overgedragen omzet door de boeken hebben lopen en dat het aantal factoringklanten in het afgelopen jaar met bijna 4% is gestegen.

FAAN onderschrijft dat eventuele misstanden moeten worden aangepakt, maar het is daarbij wel van belang om niet de gehele sector over één kam te scheren en onderscheid te maken tussen het georganiseerde en het niet-georganiseerde deel van de markt.