De Tweede Kamer behandelt op 3 juli a.s. het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden!

Door dit wetsvoorstel zullen tot nu toe onoverdraagbare zakelijke geldvorderingen gebruikt kunnen worden bij financieringstransacties. De opheffing van verpandingsverboden is onder meer een uitdrukkelijke wens van de MKB-klanten van FAAN-leden.

In de afgelopen jaren is het gebruik van niet-overdraagbaarheids- en niet-verpandbaarheidsbedingen (ook wel bekend als 'verpandingsverboden') door klanten en opdrachtgevers toegenomen. Maar nu zorgt dit voorstel ervoor dat deze beperkingen nietig worden verklaard voor financieringsdoeleinden.

Wat betekent dit voor bedrijven, vraagt u zich af?

Het voorstel stelt bedrijven in staat om vorderingen die voorheen niet financierbaar waren vanwege verpandingsverboden weer als onderpand te gebruiken, waardoor deuren worden geopend naar financieringsopties en werkkapitaal. Het doel van het wetsvoorstel, en ook de verwachting van FAAN, is dat de mogelijkheid tot extra krediet hierdoor fors zal toenemen.

Voor meer details over het wetsvoorstel zie de website van de overheid

Update 29 juni 2023: Helaas is besloten het wetgevingsoverleg uit te stellen tot na het zomerreces