FAAN is in de zomer van 2011 van start gegaan en staat voor Factoring & Asset based financing Association Netherlands.

FAAN heeft als hoofddoelstelling: "Het versterken en verbeteren van een gezonde factoringmarkt in Nederland". Om dit te realiseren streeft FAAN naar een vanzelfsprekende positie als medespeler en gesprekspartner in overlegstructuren tussen de relevante stakeholders in de markt en binnen de politiek en het ambtelijk apparaat. FAAN richt zich op het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van de factoringmarkt en de daarmee samenhangende dienstverlening.

FAAN is een belangenvereniging die zich inzet voor het algemeen belang van de gehele factoringbranche en haar klanten, zonder dat zij hierbij gehinderd wordt door onderlinge concurrentie-belangen in welke vorm dan ook.

FAAN treedt op als spreekbuis voor de gehele branche als het gaat om wet- en regelgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau. Zij houdt een vinger aan de pols van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de branche en informeert haar leden hierover.
 

 


Lees meer over: