FAAN: de branchevereniging voor factoringbedrijven in Nederland

FAAN is een branchevereniging die zich inzet voor het algemeen belang van de factoringbranche en haar klanten. Zij treedt op als spreekbuis voor de branche als het gaat om wet- en regelgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau. Zij houdt een vinger aan de pols van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de branche en informeert haar leden hierover.

Onze hoofddoelstelling is het versterken en verbeteren van een gezonde factoringmarkt in Nederland om de financierbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Om dit te realiseren streven wij naar een vanzelfsprekende positie als medespeler en gesprekspartner in overlegstructuren tussen de relevante stakeholders in de markt en binnen de politiek en het ambtelijk apparaat. Wij richten ons op het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van de factoringmarkt en de daarmee samenhangende dienstverlening.

Wij hebben kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Onze leden dienen te voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden en staan direct of indirect onder toezicht van de Europese Centrale Bank, De Nederlandse Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten. Leden die niet onder direct of indirect toezicht staan van genoemde instanties conformeren zich aan de uitgangspunten van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Dat maakt de keuze voor de juiste financier een stuk gemakkelijker voor zowel MKB als (mid-)corporate ondernemingen.

FAAN is lid van van de EU Federation Factoring & Commercial Finance.