Factoring

Factoring is een financieringsvorm voor ondernemingen waarbij op basis van debiteuren werkkapitaal beschikbaar gesteld wordt. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld een goede debiteurenportefeuille of andere waardevolle 'assets' (zoals voorraden en inkopen) heeft kunnen die dienen als onderpand voor de financiering. We spreken dan over asset based financiering. We noemen hier de meest voorkomende vormen van factoring.

Debiteurenfinanciering

Kenmerkend voor factoring is de flexibiteit van de financiering. Als de omzet stijgt, stijgt de kredietruimte namelijk mee. De nog te betalen vorderingen (debiteuren) vormen de basis voor de financiering. Dit kan voor (groeiende) ondernemingen een belangrijk argument zijn in hun keuze voor factoring, aangezien een traditionele financiering gebonden is aan een kredietplafond.

Een ander voordeel van factoring is een hogere financiering ten opzichte van traditionele financiering. Waar een bancair krediet doorgaans beperkt op assets financiert, meestal tot 60% op debiteuren, kan met factoring tot 90% op debiteuren worden gefinancierd. Een belangrijk aspect van factoring is dat de financiering op basis van een constante informatiestroom geschiedt en zo direct inzicht geeft in de waarde van de assets.

Reverse factoring

Sommige aanbieders bieden ook reverse factoring aan, omgekeerde factoring. Ook hierbij vormen nog te betalen vorderingen het onderpand voor de financiering. De initiatiefnemer is alleen niet de leverancier van de goederen of diensten, maar de afnemer. De afnemer dient hiervoor voldoende kredietwaardig te zijn.

Debiteurenbeheer

De factormaatschappij beschikt veelal over een ruime expertise op het gebied van adequaat debiteurenbeheer. Het beheer van de debiteurenportefeuille kan dan ook vaak worden uitbesteed aan de factormaatschappij.

Ondernemingen die hebben gekozen voor factoring profiteren hiervan, doordat zij dan zelf geen tijd en energie hoeven te steken in het aanmanen en innen van openstaande vorderingen en zich dus volledig kunnen richten op hun core business.

Naast debiteurenfinanciering bieden factormaatschappijen vaak ook aanvullende financieringsvormen op inkoop en voorraden.

Voorraadfinanciering

Het aanhouden van voorraden is voor ondernemingen zeer kapitaalintensief. Financiering van de voorraad geeft ondernemingen de mogelijkheid te blijven investeren. Factormaatschappijen bieden voorraadfinanciering bijna altijd aan in combinatie met debiteurenfinanciering.

De factormaatschappij kan financieren op basis van betaalde voorraad die in Nederland ligt opgeslagen. Daarbij bedragen de financieringspercentages tot 60% van de actuele waarde. Hierbij is het van belang dat het courante voorraad betreft, waarbij voorgeorderde voorraad zich beter leent voor financiering.

Inkoopfinanciering

De inkoop van goederen door een onderneming gaat ten koste van de liquide middelen. Inkoopfinanciering door een factormaatschappij is mogelijk op basis van de (aantoonbaar) voorverkochte inkopen (lees orders), gerelateerd aan de inkoopwaarde van de goederen. Daarbij bedragen de financieringspercentages tot 60% van de actuele waarde.

Infographic:
De voordelen van factoring?
Hoe werkt factoring?
Welke bedrijven komen in aanmerking voor factoring?