Na het recordjaar 2019 heeft de factoringmarkt in 2020 te maken gekregen met de effecten van de corona-crisis en de daarop volgende overheidsmaatregelen waardoor er voor veel ondernemers extra geld beschikbaar is gekomen. Dit blijkt uit de cijfers die FAAN, de branchevereniging voor de Nederlandse factoringmarkt, bekend heeft gemaakt. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt onder meer dat de uitstaande saldi, het gebruikte krediet, in 2020 met 25,6% zijn gedaald ten opzichte van eind 2019. Belangrijk te noemen is dat daarbij het aantal factoringklanten juist licht is gestegen (plus 3,8%).

Daling zichtbaar in alle sectoren

Terwijl de uitstaande saldi in de afgelopen jaren nog flink zijn gestegen, zijn deze eind 2020 gedaald naar 4,8 miljard euro. Een bijzonder forse daling ten opzichte van 2019. De daling van het kredietgebruik is zichtbaar in alle sectoren.

Factoringklanten hebben voor ruim 113 miljard aan overgedragen omzet door de boeken lopen. Inzoomend op de verschillende sectoren is de omzet in de sectoren groothandel, transport en zakelijke dienstverlening in het afgelopen jaar gestegen, terwijl de omzet in de industrie een daling laat zien. Over heel 2020 is een lichte stijging van 1,4% te zien ten opzichte van 2019. Daarmee is de totale omzet in 2020 in de Nederlandse factoring-markt een recordomzet.

Financieringsruimte beschikbaar

Voor FAAN komen deze cijfers niet als een verrassing. “Het beeld past bij de huidige economische situatie die is ontstaan door corona”, aldus voorzitter Mike Roth. “Ontegen-zeggelijk heeft de economie in 2020 last gehad van de lockdowns, dit vertaalt zich door in de debiteurenportefeuille van ondernemers en hun investeringsplannen. Daarnaast spelen uiteraard ook de forse steunmaatregelen van de overheid een rol, waardoor er voor veel ondernemers extra geld beschikbaar is gekomen”. Een nadere analyse van de cijfers laat dan ook zien dat de beschikbare financieringsruimte niet volledig wordt benut door de factoringklanten. Er is met andere woorden nog behoorlijk wat extra financieringsruimte beschikbaar.

FAAN verwacht dan ook dat met het aflopen van de steunmaatregelen van de overheid, de factoringmarkt weer gaat aantrekken en dat ondernemers de beschikbare financieringsruimte weer meer gaan benutten. Factoring is door de flexibiliteit van de financiering bij uitstek een product dat ondernemers kunnen inzetten om weer volledig op te schalen als de economie dat weer toelaat.

Factsheet 2020

****
Toelichting op het begrip 'overgedragen omzet': dit betreft de omzet van alle bedrijven die factoring gebruiken voor het financieren van hun werkkapitaal. Met de openstaande saldi wordt bedoeld de financieringsbedragen die ondernemingen  daadwerkelijk opnemen of gebruiken.