De factoringvolumes zijn in 2021 flink toegenomen, na een daling in 2020. De leden van FAAN (Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een groei van 21% van de ‘funds in use’ in Nederland naar 5,8 miljard euro.

Herstel na corona

In recordjaar 2019 werd de omzetgrens van 100 miljard euro overgedragen omzet voor het eerst doorbroken. In 2020 volgde een daling, vanwege corona en de steunmaatregelen van de overheid. In 2021 is de markt dus weer opgeveerd. Factoringklanten hebben in 2021 voor bijna 132 miljard euro aan omzet door de boeken lopen. Hiermee heeft factoring als werkkapitaaloplossing, opnieuw een belangrijke plaats in de cashpositie van ondernemingen.

Steeds meer ondernemers hebben behoefte aan meer liquiditeit

“Door factoring konden ondernemingen bij de eerste tekenen van herstel snel doorpakken”, vertelt Lukas Anker, voorzitter van FAAN. “Factoring is per definitie ‘forward looking’ en is de alternatieve financieringsvorm bij uitstek om groei van werkkapitaal te financieren. Zeker door de enorme toename van de grondstofprijzen en inflatie verwachten we ook in 2022 een belangrijke rol te spelen in de financiering van ondernemend Nederland”.

Zakelijke dienstverlening en groothandel de grootste stijgers

De overgedragen omzet van factoringklanten laat in alle sectoren groei zien. Deze is met +50% het sterkst in de zakelijke dienstverlening. Daarachter volgt de sector groothandel met +29%. Ook is groei zichtbaar in het aantal ondernemingen dat voor factoring kiest. In 2021 waren dat er 9% meer dan in 2020. Dat is zelfs meer dan in pre-coronajaar 2019.


Zie voor meer cijfers: Cijfers & trends

****

Toelichting op begrippen
Overgedragen omzet: dit betreft de omzet van alle bedrijven die factoring gebruiken voor het financieren van hun werkkapitaal.
Funds in use: de financieringsbedragen die ondernemingen daadwerkelijk opnemen of gebruiken.