Nieuws

09-04-2020
Factoring doorbreekt in 2019 omzetgrens van 100 miljard euro

Uit gegevens die door de leden van FAAN (Factoring & Asset based financing Association Netherlands) zijn verzameld, blijkt dat de factoringvolumes in Nederland in 2019 met 13,75% zijn gestegen. Hi ...

30-03-2020
FAAN roept op tot steunmaatregelen voor verzekeringsdekking bedrijven

In deze tijd van dreigende recessie als gevolg van de coronacrisis is financiering voor bedrijven van levensbelang. Een steunpakket om kredietverzekeringslimieten ondanks de verslechtering in de onder ...

25-02-2020
WHOA: Onderhands akkoord ter voorkoming faillissement en de gevolgen voor asset based financiers

De juridische commissies van FAAN (Nederlandse factoringbedrijven) en Leasing Nederland (voorheen NVL) monitoren nauwgezet wat Den Haag in petto heeft voor de sector. Op 5 februari lichtte mr. Anne Me ...

03-12-2019
Wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod naar Raad van State

De Ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod. Het voorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Hoe snel het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd ...

15-05-2019
Forse groei factoring zet door in 2018

Dit blijkt uit de cijfers die FAAN, de belangenvereniging voor de Nederlandse factoringmarkt,bekend heeft gemaakt. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt onder meer dat het aantal klanten onder FAAN-lede ...

17-02-2019
Factoring wordt vaak onder de noemer alternatieve financiering geschoven. Maar is dit wel terecht?

De grote bancaire factormaatschappijen van Nederland, verenigd binnen de FAAN, kennen een lange en rijke historie. Deze historie gaat soms al meer dan 50 jaar terug. Niet echt iets nieuws onder de zon ...