Nieuws

08-10-2020
Klantcase: Overbruggen betaaltermijn

De trend van gezond eten en de groei van de markt voor super foods betekende een forse omzetstijging voor een groothandel in ‘superfruit’. Deze onderneming, met het hoofdkantoor in Nederland en vestig ...

03-06-2020
Minister Dekker stuurt wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden naar de Tweede Kamer

Met het wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden wil de minister een eind maken aan afspraken die verpanding van vorderingen verbieden. Met het indienen van het wetsvoorstel komt er een einde aan ...

09-04-2020
Factoring doorbreekt in 2019 omzetgrens van 100 miljard euro

Uit gegevens die door de leden van FAAN (Factoring & Asset based financing Association Netherlands) zijn verzameld, blijkt dat de factoringvolumes in Nederland in 2019 met 13,75% zijn gestegen. Hi ...

30-03-2020
FAAN roept op tot steunmaatregelen voor verzekeringsdekking bedrijven

In deze tijd van dreigende recessie als gevolg van de coronacrisis is financiering voor bedrijven van levensbelang. Een steunpakket om kredietverzekeringslimieten ondanks de verslechtering in de onder ...

25-02-2020
WHOA: Onderhands akkoord ter voorkoming faillissement en de gevolgen voor asset based financiers

De juridische commissies van FAAN (Nederlandse factoringbedrijven) en Leasing Nederland (voorheen NVL) monitoren nauwgezet wat Den Haag in petto heeft voor de sector. Op 5 februari lichtte mr. Anne Me ...

03-12-2019
Wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod naar Raad van State

De Ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod. Het voorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Hoe snel het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd ...