Alternatieve financiering voor het MKB: nieuwe financieringsvormen goed voor miljard euro?

Themabericht
Vooral de meer ‘traditionele’ alternatieven voor bancair krediet, zoals leasing en factoring, spelen een grote rol bij de financiering van het MKB. De grootbanken bieden zelf hun eigen leasing- en factoringdiensten aan, maar er zijn ook niet-bancaire spelers. De totale jaarproductie van equipment lease groeide in 2017 van 5,6 miljard euro in 2016 naar 6 miljard euro in 2017. Factoring groeide van 4,6 miljard euro in 2016 naar 5,3 miljard euro in 2017. Deze sterke groei hangt niet alleen samen met een toegenomen investeringsbehoefte, maar ook met het optimaliseren van de financieringsmix door bancaire aanbieders, de opkomst van nieuwe toetreders, en met een grotere bekendheid van ondernemers met deze financieringsvormen.

EUF Cijfers 2017

Final analysis of data collated by the EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF) shows that factoring and commercial finance volumes in the EU grew overall in 2017 by 7.5% to €1.6 Trillion.

This rate of growth again clearly outpaces the increase in GDP in Europe and demonstrates clearly the vital role factoring and commercial finance is playing in developing the real economy, providing principally SME businesses with much needed working capital. This success story is about real growth, real employment and demonstrable business success in supporting the ongoing recovery.

Almost €220Bn of funding is supporting over 200,000 European businesses.

With factoring and commercial finance now representing around 10.5% of EU GDP, this is a powerful and important contribution to EU economic development and success.

Mrs Françoise Palle-Guillabert, Chairman of the EUF, noted: "The continuing story of growth in our Industry reinforces yet again the highly important role we have in financing the development and expansion of the the real business economy right across the European Community. However, this success should not make us forget that for years to come Factoring and Commercial Finance industry will have to deal with major prudential and legal issues (NSFR, Anacredit, NPL, Basel III, Rome 1, SMEs definition...) and that their voice will have to be taken into account by European legislators and regulators."

EUF Cijfers 2017

Publicatie Factoring

Nieuwe publicatie over factoring verschenen
19 februari 2018

In de Financieel Juridische Reeks is een nieuwe publicatie over Factoring van de hand van mr. dr. ing. A.J. Verdaas verschenen (nr. 12).

 
Factoring is een financieringsvorm met betrekking tot de vorderingen van een leverancier van goederen of diensten op zijn afnemers. Factoring wordt aangeboden door gespecialiseerde financiers, factormaatschappijen. Factormaatschappijen bieden naast financiering ook andere diensten aan, zoals debiteurenbeheer en overneming van het risico van insolventie van de debiteur. Van factoring bestaan verschillende varianten en er doen zich tal van ontwikkelingen voor.

Factoring kent daarnaast veel juridische aspecten. In dit deel van de Financieel Juridische Reeks worden deze behandeld. Uitgebreid aan bod komen tal van vermogensrechtelijke aspecten van factoring, zoals de kwalificatie van de factoringovereenkomst en vragen betreffende de overdracht en verpanding van vorderingen. De auteur besteedt daarnaast aandacht aan de juridische aspecten van actuele ontwikkelingen, zoals de opkomst van reverse factoring en van de financiering van een leverancier door meerdere factormaatschappijen. Aan de orde komen ook aspecten van internationaal privaatrecht en publiekrechtelijke aspecten.

Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Paris.

Nieuwe versie EUF woordenlijst over factoring en commercial finance

De EU Federation Factoring & Commercial Finance (EUF) heeft haar woordenlijst geactualiseerd
24 maart 2017

De sector factoring & commercial finance biedt een breed assortiment aan producten en diensten die op grote schaal door ondernemingen worden gebruikt om hun bedrijven te laten groeien. Met de EUF woordenlijst Factoring & Commercial Finance wil EUF een bijdragen leveren aan het tot stand brengen van een standaardterminologie met betrekking tot de meest voorkomende begrippen, met als doel het verbeteren van de communicatie en kennis over de sector.
 
FAAN ondersteunt dit initiatief en heeft een Nederlandse vertaling van de EUF Glossary opgesteld.
De verschillende versies van de woordenlijsten zijn hier te downloaden.

EUF Glossary (ENG)
EUF Woordenlijst (NL)
EUF Glossary (ENG / NL)'Wet natuurbescherming vertraagt verduurzaming woningen'

De verduurzaming van zo'n twee miljoen woningen dreigt forse vertraging op te lopen door regels om de natuur te beschermen in de Wet natuurbescherming. De extra kosten van de noodzakelijke verbouwingen kunnen volgens advies- en ingenieursbureau Arcadis oplopen tot 14 miljard euro.

23 Jul 2018 Bron: 2018 Het Financieele Dagblad

Tijd tikt weg voor NXP en Qualcomm

De deadline verloop formeel om 6 uur donderdagochtend, Nederlandse tijd. Het is nog altijd een optie dat de partijen het contract verlengen, zegt een woordvoerder van NXP.

23 Jul 2018 Bron: 2018 Het Financieele Dagblad