Wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod naar Raad van State

Wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod naar Raad van State
3 december 2019

De Ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod. Het voorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Hoe snel het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd is momenteel nog niet duidelijk.
 
FAAN is echter verheugd dat de overheid het door haar eerder uitgesproken voornemen om de negatieve effecten van overdraagbaarheidheids- en verpandingsverboden aan te pakken nu in een wetsvoorstel daadwerkelijk concreet maakt. De laatste jaren nam het gebruik van onoverdraagbaarheids- en onverpandbaarheidsbedingen (meestal verpandingverboden genoemd) door afnemers en opdrachtgevers sterk toe. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat verpandingsverboden ten aanzien van vorderingen die worden ingezet voor financieringsdoeleinden nietig zijn. Het voorstel helpt bedrijven bij het vinden van financiering omdat zij hun vorderingen weer kunnen gebruiken als onderpand.

Factoring and Commerial Finance grows again

Factoring and Commerial Finance grows again - providing real support to economic performance in the EU
28 mei 2019

Final analysis of data collated by the EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF) shows that in 2018 factoring and commercial finance volumes in the EU grew overall by 7.9% to €1.73 Trillion, 80% of which was domestic business and 20% international.
 

This rate of growth again clearly outpaces the increase in GDP in Europe and demonstrates clearly the vital role factoring and commercial finance is playing in developing the real economy, providing principally SME businesses with much needed working capital. This success story is about real growth, real employment and demonstrable business success.

Over €240Bn of funding is supporting around 220,000 European businesses.

With factoring and commercial finance now representing around 11% of EU GDP, this is a powerful and important contribution to EU economic development.

Mme Françoise Palle-Guillabert, Chairman of the EUF, noted: "Another year of continued impressive growth in our Industry yet again highlights the increasingly important role we have in financing the real economy right across the European Community. It’s a very satisfying outcome for our Industry members who support so many European businesses in their development and expansion. It also reinforces our message to legislators and regulators that this Industry has a key role to play in delivering European wealth creation. Thanks to these good results, European factoring represents almost 2/3 of the world market and confirms its world leader status”.

EUF Statistics 2018

Forse groei factoring zet door in 2018

Forse groei factoring zet door in 2018; teruggang bij overige financieringsvormen
15 mei 2019

Dit blijkt uit de cijfers die FAAN, de belangenvereniging voor de Nederlandse factoringmarkt,bekend heeft gemaakt. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt onder meer dat het aantal klanten onder FAAN-leden dat gebruik maakt van factoring met 4% gestegen is naar circa 3.800 klanten. Bij overige financieringsvormen is, zoals blijkt uit de cijfers van CBS, een teruggang te zien.

"We zijn erg blij met deze groeiontwikkeling. Het onderstreept de marktbehoefte van factoring als alternatieve vorm van financiering", zegt Henk Kraaijeveld, voorzitter van FAAN. "Onze verwachting is dat factoring in populariteit zal blijven groeien."
 
Stijging uitstaande saldi
Naast de toename in het aantal klanten, zet de stijging van de openstaande saldi verder door. In 2018 zijn deze met 3% gestegen naar ruim 5,8 miljard. Alle sectoren laten een lichte stijging zien. De uitstaande saldi zijn gestegen bij klanten met een overgedragen omzet van minder dan 100 miljoen; daarboven is een daling zichtbaar.

 

10% omzetstijging in 2018
Factoringklanten hebben voor bijna 100 miljard omzet door de boeken lopen. Inzoomend op de verschillende sectoren is de omzet in de transportsector gestegen, waar de omzet in de groothandelsector een daling laat zien. Over heel 2018 is een toename van 10,2% te zien ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale omzet in 2018 in de Nederlandse factoringmarkt is een recordomzet.

Daling bancaire kredietverlening
Uit de financieringsmonitor 2018 van het CBS (https://bit.ly/2Ha5V1g) blijkt dat in de periode 2015–2018 de totale uitstaande kredietverlening met 58 miljard euro is teruggelopen: een daling van 15 procent. Deze omslag vindt hoofdzakelijk plaats bij het grootbedrijf.

De factsheet met de recente cijfers kunt u hier downloaden.

De koopman, de dominee en de EU-begroting

Politiek Den Haag voelt zich gepiepeld door Gert Jan Koopman. De hooggeplaatste Brusselse ambtenaar gaat al maanden in zijn vaderland de boer op om te pleiten minder gierig te doen over de Nederlandse afdracht aan de EU. 'Brengt dit gedrag een akkoord dichterbij?'

23 Feb 2020 Bron: 2020 Het Financieele Dagblad